TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NỘI QUY THƯ VIỆN

 

Khi đến học tập, nghiên cứu tại thư viện, học sinh-sinh viên (bạn đọc) phải có trách nhiệm và tuân thủ các quy định sau:

1. Xuất trình thẻ HS-SV hoặc thẻ thư viện cho thủ thư khi vào thư viện.

2. Khi sử dụng sách, báo, tài liệu của thư viện phải có trách nhiệm giữ gìn, không được gạch, xóa, tẩy, sửa, viết, vẽ vào tài liệu, sách, báo khi đọc xong phải để lại đúng vị trí.

3. Khi vào thi viện phải để cặp, giỏ xách đúng nơi quy định.

4. Phải giữ trật tự, an toàn trong thư viện: Đi nhẹ, nói khẽ, không hút thuốc lá, không mang chất cháy nổ vào thư viện.

5. Giữ gìn mỹ quan trong thư viện. Không ăn uống trong thư viện và bỏ rác đúng nơi quy định. Không viết vẽ lên mặt bàn, lên tường, không ngồi gác chân lên ghế.

6. Mượn và trả sách theo đúng quy định phòng đọc. Không được làm xáo trộn vị trí để tài liệu trong thư viện. Thời gian vào tìm tài liệu không quá 15 phút. Giao dịch mượn tài liệu phải kết thúc trước khi hết giờ phục vụ 30 phút.

7. Không mang sách ra khỏi thư viện khi chưa có sự đồng ý của thủ thư. Nếu cần sao chụp tài liệu phải lien hệ với thủ thư.

8. Đọc tại chỗ

-Mỗi bạn đọc chỉ được mượn 02 cuốn. Đọc xong phải để lại chỗ cũ rồi mới được lấy cuốn khác.

-Không làm ướt, xé, viết vẽ lên tài liệu thư viện, không đánh dấu tài liệu bằng cách gấp trang.

9. Thư viện và phòng máy chỉ phục vụ trong giờ làm việc theo lịch :

-Giờ mở cửa:

Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30

Chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

-Thư viện làm việc các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ trường hợp đặc biệt khi Ban Giám Hiệu có quy định khác).

10. Mọi hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành và quy chế của Trường Cao Đẳng Nghề TP.HCM.

Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                      TP.HCM , ngày 31 tháng12 năm 2017        

Hiệu Trưởng.